Żyviec 12 grudnia 2019

Wiedza, wsparcie i networking w mikrobiznesie


Głównym tematem tego live, zwanego u nas Żyvcem, był rejestr Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie znany jako BDO).
Poniżej znajduje się lista linków do aktów prawnych i informacji, na których oparte było niniejsze gadanie.
• ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (a w niej zwolnienie z opłaty produktowej, a także obowiązek prowadzenia kampanii informacyjnych – art. 6 ust. 3):
https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000888&fbclid=IwAR2RhPkVW0rTKO0SS7qcGBpfoYu6LyynXsRleo9pj5qFZHr7BhIaJWn2jcw
• rozporządzenie dotyczące katalogu odpadów, które definiuje m. in. skład odpadów komunalnych oraz jest ono szczególnie pomocne przy wypełnianiu formularza służącego rejestracji do BDO:
https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001923&fbclid=IwAR0oyFpsVpIdFGpM7iDVo_IdG-r8HwSxzi-jDc6A0Y0MqGN5-TpJtXv0Szk
• informacje zawarte na stronie Ministerstwa Klimatu dot. odpadów komunalnych, które są wytwarzane w innych miejscach niż gospodarstwa domowe:
https://www.gov.pl/web/klimat/zagadnienia-ogolne?fbclid=IwAR3lYC2A9T1YAMh6jAotMvUY60qTMyjA6fp349V-H1mArZNP9HJwUZH2k-g
• rejestr BDO widziany przez pryzmat stron rządowego serwisu biznes.gov:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami?fbclid=IwAR1kQ3HiCqLRuj-321Y6AYbG0bBIOnjcWQ7wQGazFNvE07lEE2QIKe1FruU
• składanie wniosku online o wpis do rejestru BDO przy pomocy Profilu Zaufanego (uwaga! złożenie wniosku odbywa się poprzez załączenie wypełnionego formularza w momencie wskazanym przez kreator):
https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/99_0170_00?fbclid=IwAR0O-OJrgs5Ot986CxlFT_CU6kern8Axdd7LSDeFSOdbukVFFUiGJ5OVKq0
• formularze wniosków wpisu do rejestru BDO, a także oświadczenia składanego z wnioskiem – dostępne na grupie Drobneustroje na Facebooku w zakładce „pliki”

Gdzie?

Grupa Drobneustroje na FB – klik 
      
       

WSZYSTKIE WYDARZENIA