Zywiec 6 maja 2020


1. Mikropożyczka – podstawowe informacje:
– maksymalna kwota: 5K
– możliwość umorzenia: na wniosek (termin – złożenia wniosku o umorzenie 14 dni od daty upływu 3 miesięcy od udzielenia pożyczki!)
– termin do złożenia wniosku: NIE MA terminu końcowego do złożenia wniosku
– termin wydatkowania środków: NIE MA terminu na wydatkowanie, okres wydatkowania musi być uzasadniony zapobieganiem negatywnym gospodarczym skutkom COVID
– sposób wydatkowania: koszty bieżące (czynsze, raty, składki ZUS, wynagrodzenia, ostrożnie z wydatkami o charakterze obrotowym albo inwestycyjnym)

2. Subwencja PFR
– maksymalna kwota: zależna od spadku przychodów i liczby pracowników (mikro
– możliwość umorzenia: do 75% w przypadku prowadzenia DG przez 12 miesięcy i utrzymania poziomu zatrudnienia
– termin do złożenia wniosku: NIE MA (ale pula środków jest ograniczona)
– sposób wydatkowania: szeroki – koszty bieżące, wydatki obrotowe (czynsze, raty, składki ZUS, wynagrodzenia, materiały, towary handlowe, spłata zobowiązań – do określonego poziomu subwencji)
– uwagi: należy bardzo dokładnie przygotować się do złożenia aplikacji (dane finansowe z wniosku porównywane są z danymi z baz urzędowych, niezgodność skutkuje negatywną decyzją albo obcięciem wnioskowanej wysokości subwencji)

3. Pożyczki płynnościowe POIR:
– maksymalna kwota: zależna od poziomu obrotów lub łącznej kwoty wynagrodzeń w 2019 r.
– możliwość umorzenia: NIE, dostępna karencja w spłacie i wakacje kredytowe
– termin do złożenia wniosku: nabór ciągły
– sposób wydatkowania: szeroki (szeroki – koszty bieżące, wydatki obrotowe (czynsze, raty, składki ZUS, wynagrodzenia, materiały, towary handlowe)
– uwagi: pożyczka oprocentowana, ale odsetki automatycznie objęte są dotacją

4. Pożyczki unijne:
– maksymalna kwota: zależna od województwa i produktu – nawet do 2,5 mio
– możliwość umorzenia: NIE, dostępna karencja w spłacie
– termin do złożenia wniosku: nabór ciągły
– sposób wydatkowania: szeroki, inwestycyjno – obrotowy (ale udział środków obrotowych limitowany w zależności od województwa i produktu)
– uwagi: pożyczka oprocentowana, ale odsetki na bardzo niskim i stałym poziomie, przeciętnie około 2% (w zależności od województwa i produktu)

LINKI:
A. mikropożyczka – klik
B. Subwencja PFR – klik
C. Pożyczka płynnościowa POIR – klik
D. Pożyczka unijna – klik

Gdzie?

Grupa Drobneustroje na FB – klik

WSZYSTKIE WYDARZENIA